Назад Зміст Вперед

Тема 4. Фреймворк колекції

4.1. Створення, побудова та ініціалізація одно- та багатовимірних масивів примітивних та об’єктних змінних.
4.2. Клас Arrays.
Лабораторна робота: «Дослідження методів класу Arrays»
4.3. Ієрархія колекцій. Інтерфейс Collections.
4.4. Інтерфейси List, Set, Queue. Класи, що реалізують ці інтерфейси.
4.5. Інтерфейси Map та MapEntry.
4.6. Взаємні перетворення колекцій та карт.
Лабораторна робота: «Взаємні перетворення колекцій та карт»
4.7. Backed Collections.
4.8. Hash-таблиці.
4.9. Hash-контракт для ключів HashMaps.
Лабораторна робота: «Дослідження hash-контрактів ключів при пошуку даних в HashMaps»
Додаткові завдання
.