Назад Зміст Вперед

Тема 1. Лінійні програми

1.2Оголошення змінних. Ідентифікатори. Ключові слова. Типи даних String, int. Oператор System.out.print(). Конкатенація
1.3. Арифметичні операції. Тип даних double. Операція ділення за модулем, в т.ч. ділення за модулем від’ємних чисел. Взаємні перетворення (casting) типів int та double.
1.4. Двійкова система числення. Взаємні перетворення цілих чисел в двійковій та десятковій системах числення. Додавання в двійковій системі. Шістнадцяткова та вісімкова системи числення
1.5. Розрядна сітка комп'ютера та діапазони представлення чисел. Представлення цілих від’ємних чисел в двійковій системі. Типи даних byte, short, long
1.6. Тип даних float. Перетворення типів даних
1.7. Інкремент та декремент. Операції з присвоєнням
1.8. Тип даних char. ASCII-коди. Символи пробіла. Перетворення типів даних
.