Назад Зміст Вперед

Вирази

Оператори


 • Вирази та оператори
 • Блоки
 • Керуючі оператори

Вирази (expressions)

Вирази складаються із констант та змінних, операцій над ними, викликів методів і дужок. Всі елементи виразів повинні бути сумісні. 

Правила обчислення виразів:

 1. операції одного пріоритету обчислюються зліва направо;
 2. операція присвоєння виконується справа наліво (x=y=z обчислюється як x=(y=z));
 3. лівий операнд обчислюється раніше правого;
 4. всі операнди обчислюються перед виконанням операції.

Оператори (statements)

Оператор - це спеціальний символ, який повідомляє транслятору про те, що ви хочете виконати операцію з деякими операндами (наприклад, +,-,%, <<).
 • оператор опису змінних та інших об'єктів;
 • оператори-вирази;
 • оператори присвоювання.

Блоки 

Для об'єднання кількох операторів у один блок призначені {}. Блок може не містити в собі операторів або містити декілька операторів, для того, щоб використати їх як один оператор, там, де за правилами мови можна записати лише один оператор (наприклад, керуючі оператори). Можна записувати і порожній блок {}. Ще блоки призначені для того щоб обмежувати область дії змінних або просто для полегшення читання тексту програми.

Керуючі оператори

 • умовний оператор if - він може працювати лише з однією інструкцією, якщо умова істинна, то інструкція виконується

if (умова)
     інструкція;

або

if (умова)
     інструкція1;
else
     інструкція2;
 • оператори циклу: while, do-while, for;
while (умова){
//Тіло циклу
}

do{
//Тіло циклу
}while (умова)

for (ініціалізація; умова; ітерація){
//Тіло циклу
}
int sum = 0;
for (int j = 2; j<100;j=j+2){
sum = sum +j;
}
System.out.println(sum);
 • оператори переходу: break, continue, return.
break завершує послідовність операторів в операторі switch, виходить з циклу, аналогічний оператору безумовного переходу goto.
continue використовується тільки в циклах while, do, for. Якщо в потоці обчислень зустрічається оператор continue, то виконання поточної послідовності операторів повинно бути зупинено і управління перейде до початку блоку, що містить цей оператор:
int x = (int) (Math.random()*10);
int arr[] = {...}
for (int c = 0; c<0;c++){
if (arr[c] ==x) continue;
...
}

return призначений для повернення управління з методу, що був викликаний в метод, що викликав; return вираз; повертає з підпрограми певне значення..