Назад Зміст Вперед

Тема 4. Масиви

4.1. Одновимірні масиви. Поле length.
Лабораторна робота: «Визначення максимального та мінімального елементів масиву»
Лабораторна робота: «Пошук елемента в масиві та визначення кількості повторів елемента»
4.2. Обробка масивів без розгалужень.
Лабораторна робота: «Визначення середнього арифметичного елементів масиву та кількості елементів, що є більшими за середнє арифметичне»
Лабораторна робота: «Утворення третього масиву як попарної суми елементів двох масивів однакової довжини»
4.3. Оператор foreach.
Лабораторна робота: «Утворення третього масиву як конкатенації двох масивів різної довжини»
Лабораторна робота: «В масиві з елементами, що не повторюються, поміняти місцями максимум та мінімум»
4.4. Введення рядкового масиву з командного рядка аргументом методу main().
Лабораторна робота: «В масиві з елементами, що не повторюються, усунути максимум та мінімум»
Лабораторна робота: «Масив поділити на два масиви: з додатніх та від’ємних елементів»
4.5. Обробка масивів із розгалуженням.
Лабораторна робота: «З масиву видалити дублікати максимума та мінімума»
4.6. Обробка масивів із утворенням масиву-результату відомої довжини.
Лабораторна робота:«Виконати циклічний зсув матриці на k1 позицій вправо та на k2 догори»
Лабораторна робота:«Відняти від елементів кожного рядка матриці середнє арифметичне рядка»
4.7. Обробка масивів із утворенням масиву-результату невідомої довжини.
Лабораторна робота: «Видалити в двовимірній матриці з елементами, що не повторюються, рядок та стовпчик із максимальним елементом»
4.8. Двовимірні масиви.
Лабораторна робота: «В двовимірній матриці з елементами, що не повторюються, поміняти місцями рядок і стовпчик з максимумом та рядок і стовпчик з мінімумом»

.