Назад Зміст Вперед

Тема 7. Робота з базами даних

7.1. Основи баз даних - таблиці, ключі, зв’язки таблиць.
7.2.Основи мови SQL - оператори select, insert, update, delete.
7.3.Встановлення з’єднання з базою даних засобами JDBC. Класи DriverManager та Connection.
7.4.Створення запитів. Класи Statement та ResultSet. Інтерфейси PreparedStatement та CallableStatement
7.5. Обробка результатів запитів. Клас ResultSet.
Лабораторна робота: «Пошук в базі даних рядків, параметри яких задовольняють заданим умовам, та форматоване занесення у файл відсортованих знайдених даних»
.