Назад Зміст Вперед

Змінні

Змінні призначені для зберігання даних. 

Оголошення змінних

Три базові характеристики змінних
 • ім'я - унікальний ідентифікатор
 • тип - опис величин, які може зберігати змінна (будь-яказмінна має строгий тип, який задається при оголошенні та ніколи не змінюється)
 • значення - поточна величина, що зберігається у змінній.

Типи змінних

 • змінні примірника (Instance Variables) - значення змінної екземпляра класу, унікальне для кожного екземпляра класу;
 • змінні класу (Class Variables) - всі змінні, оголошені як статичні (static), існує лише одна копія статичної змінної, незалежно від кількості екземплярів класу;
 • змінні методу (Local Variables) - в них методи зберігають свій тимчасовий стан;
 • параметри методів.

Правила іменування

 • ім'я має бути унікальним у своїй області видимості;
 • ім'я має бути допустиме ідентифікатором;
 • ім'я не може бути ключовим словом, логічним літералом (true, false), зарезервованим словом null.
Ініціалізація змінних:
статична ініціалізація: int d=3, e, f=5; або int d, e, f;
динамічна ініціалізація: double c = Math.sqrt(4);

Примітивні типи даних і рядки

У мові Java є вісім примітивних типів. Всі визначені специфікацією мови та є ключовими словами:
 • byte (цілі числа, 1 байт)
 • short (цілі числа, 2 байти)
 • int (цілі числа, 4 байти)
 • long (цілі числа, 8 байтів)
 • float (речові числа, 4 байти)
 • double (речові числа, 8 байтів)
 • boolean (значення істина / неправда, 1 байт)
 • char (символ Unicode, 2 байти)
Змінні примірника і класу автоматично ініціюються за замовчуванням.


Масиви

Масив - це набір даних; скінчена послідовність впорядкованих елементів одного типу, доступ до кожного елементу в якій здійснюється за його індексом (всі індекси починаються з 0).
Щоб оголосити масив, треба до змінної дописати квадратні дужки [].
Оголошення масиву:
тип [] ім'я;
тип ім'я [];
тип [] ім'я = new тип [розмір];
тип [] ім'я = {ел0, ел1,...,елN};
Наприклад,
1. a = new int [10]; //масив з 10 елементів типу int

2. int n = 5;
   ar1 = new double [n]; //масив з 5 елементів типу double

Багатовимірні масиви

тип [][] ім'я;
тип ім'я [][];
тип [][] ім'я = new тип [розмір][розмір];
тип [][] ім'я = {{...},{...},{...},{...}};

"Нерівні" масиви

Динамічна кількість стовпців:

int twoD[][]= new int[4][];
twoD[0] = new int[1];
twoD[1] = new int[2];
twoD[2] = new int[3];
twoD[3] = new int[4];

[0,0]
[1,0][1,1]
[2,0][2,1][2,2]
[3,0][3,1][3,2][3,3].