Назад Зміст Вперед

Тема 12. Основи JavaScript та використання інтерпретатора Nashorn

12.1. Основи JavaScript. Функції JavaScript.
12.2. Призначення та способи виконання інтерпретатора Nashorn.
12.2. Робота з числами, рядками, масивами, колекціями, методами, об’єктами.
12.3. Функція Java.extend().
12.4. Інтерпретація лямбда-виразів та винятків.
12.5. Використання інтерпретатора Nashorn в графічних проектах JavaFX.
Лабораторна робота: «Порівняльна розробка графічних систем виведення числових даних з файлу у вигляді кругових діаграм із використанням JavaFX та інтерпретатора Nashorn»
.