Назад Зміст Вперед

Основи Java

Основи мови Java

 • файли вихідного коду; 
 • аналіз програми; 
 • літерали; 
 • змінні; 
 • оператори; 
 • вирази (керуючі вирази). 
Файли вихідного коду - це звичайний текстовий файл, який може містити один або кілька описів класів. Такий текстовий файл має розширення java, після компіляції буде мати розширення class.

Структура файлу:
 • файл може містити тільки один public-клас; 
 • назва файлу повинна бути така сама, як ім'я public-класу (файл, що не містить жодного public-класу, може бути названий будь-яким ім'ям); 
 • якщо клас належить до певного пакету, то в першому рядку оголошують package; 
 • у наступному рядку оголошують import (package та import застосовуються до всіх класів); 
 • а далі йде оголошення класу. 

Компілятор, аналізуючи програму, розділяє її на пробіли (spaces), коментарі (comments) та основні лексеми (tokens).
 • пробіли - усі символи, що розбивають текст програми на лексеми (компілятору без різниці як написано код - одним рядком чи у кілька, ця різниця суттєва тільки для програмістів - код записаний у кілька рядків зручніше читати); 
 • коментарі 
- полегшують розуміння програми,
- не беруться до уваги компілятором,
- не впливають на об'єм скомпільованої програми.

Види коментарів:

Рядкові (однорядкові)
//Текст коментаря


Блокові (багаторядкові) - текст можна вказувати в кілька рядків
/*
Текст коментаря
*/


Документальні (для автоматичної генерації документації) - використовуються для додавання додаткової інформації про класи та методи, їх призначення, параметри. Дана документація буде подібною до офіційної документації по класах Java.
/**
*This is the class comment for the class Whatever.*
/

Ідентифікатори

Ідентифікатори - це імена, які дають різним елементам мови для спрощення доступу до них:
 • їх можна записувати будь-якою зручною мовою, навіть символами Unicode; 
 • довжина імен не обмежена; 
 • складається з букв (символи ASCII A-Z, a-z, а також знак підкреслення _ та знак долара $) і цифр; 
 • ім'я не може починатися із цифри; 
 • ідентифікатор не може бути ключовим словом
Ось приклади категорій ключових слів:
Примітивні типи даних
byte
short
int
long
float
double
char
boolean 

Ключові слова виконання циклу 
do
while
for
break
continue 
Ключові слова, які виконують перехід
else
switch
case
default
break


Буквальні константи
false
true
null
import
Метод, змінна і модифікатори класу
private
public
protected
final
static
abstract
synchronized
volatile
strictfp 

Ключові слова, пов'язані з методом 
return 
void 
Ключові слова, пов'язані з пакетом
 
package 
Ключові слова, пов'язані з обробкою особливих ситуацій 
try 
catch 
finally 
throw 
throws 

Інші ключові слова
new
extends
implements
class
instanceof
this
super

True, false, і null - це не ключові слова, але вони є зарезервованими словами, так що ми також не можемо використовувати їх як імена

Літерали

Літерали - константні вирази певного типу, які присвоюються змінним.
Приклади літералів:
100 - цілочисельне значення;
98,6 - числове значення із плаваючою комою;
'x' - символьна константа;
"This is a test" - рядок.

Літерали бувають таких видів:
 • integer (цілочисельні) 
 • long (цілочисельні) 
 • floating-point (дробові) 
 • boolean (булеві) 
 • символьні 
 • рядкові 
Цілочисельні літерали дозволяють задавати значення в десятковій, вісімковій та шістнадцятковій системі числення.

Роздільники та оператори

Роздільники - це спеціальні символи, що використовуються в службових цілях мови (() [] ; . ,).
Оператори - використовуються в різних операціях - арифметичних, логічних, бітових, операціях порівняння і присвоювання (= > < ! ~ ? : == <= >= != && || ++ -- + - * / & | ^ % << >> >>> та ін.).

Булеві літерали

 • true 
 • false 

Символьні літерали

Призначені для набирання символів, які не можна набрати з клавіатури. Символьні літерали належать до типу char і займають 16 біт. Символьний літерал повинен містити строго один символ, або спеціальну послідовність, що починається з \:

\b\u0008 - backspase - забій
\t\u0009 - horizontal tab - табуляція
\n\u000a - linefeed - кінець рядка
\f\u000c - form feed - кінець сторінки
\r\u000d - carriage return - повернення каретки
\"\U0022 - double guote" - подвійні лапки
\'\U0027 - single duote' - одинарні лапки
\\ \U005c - backslash \ - зворотна коса риска

Рядкові літерали

 • записуються в подвійних лапках; 
 • довжина може бути нульовою (""), або як завгодно великою.
.