Назад Зміст Вперед

10.5. Використання var-args

Методи зі змінним числом аргументів - VarArgs

Починаючи з версії 5.0, в Java можна задавати методи зі змінним числом аргументів або "varargs" (не використовуючи для цієї мети масив або іншу колекцію - стандартний прийом без спеціального механізму мови). Робиться це так - після типу останнього аргументу можна задати три крапки, що означає, що цьому аргументу може відповідати довільне число фактичних аргументів:

public void m (T1 a1, T2 a2, String ... s)


Інтерпретація запису така: при виклику методу після двох фактичних аргументів можуть йти нуль, один, два і більше аргументу типу String. Метод може мати не більше одного такого varargs-аргументу, і він повинен йти останнім в списку формальних аргументів.

Ефект такий же, як якщо б останній аргумент був масивом (тут масив String). Метод міг би тоді використовувати властивості масиву s.length, щоб знайти, скільки значень було фактично передано, і s [i] для доступу до них.

Приклад 1.
public class VarArgsExample {
  int sumArrays(int[]... intArrays)
  {
    int sum, i, j;

    sum=0;
    for(i=0; i<intArrays.length; i++) {
      for(j=0; j<intArrays[i].length; j++) {
        sum += intArrays[i][j];
      }
    }

    return(sum);
  }

  public static void main(String args[])
  {
    VarArgsExample va = new VarArgsExample();
    int sum=0;

    sum = va.sumArrays(new int[]{1,2,3},
              new int[]{4,5,6},
              new int[]{100,200});
    System.out.println("The sum of the numbers is: " + sum);
  }
}

Приклад 2.    

 1. class VarargsExample1{  
 2.    
 3.  static void display(String... values){  
 4.   System.out.println("display method invoked ");  
 5.  }  
 6.   
 7.  public static void main(String args[]){  
 8.   
 9.  display();//zero argument   
 10.  display("my","name","is","varargs");//four arguments  
 11.  }   
 12. }  
 13.       
Output:display method invoked
    display method invoked

Приклад 3.    

 1.     
 2. class VarargsExample2{  
 3.    
 4.  static void display(String... values){  
 5.   System.out.println("display method invoked ");  
 6.   for(String s:values){  
 7.    System.out.println(s);  
 8.   }  
 9.  }  
 10.   
 11.  public static void main(String args[]){  
 12.   
 13.  display();//zero argument   
 14.  display("hello");//one argument   
 15.  display("my","name","is","varargs");//four arguments  
 16.  }   
 17. }  
 18.       
Output:display method invoked
    display method invoked
    hello
    display method invoked
    my
    name
    is 
    varargs

Правила varArgs

Правила полягають в наступному:
 • Там може бути тільки одна змінна аргумент в методі.
 • Змінна аргумент (змінні аргументи) повина бути останнім аргументом.

Приклади списків параметрів, які не компіллюються:
    
void method(String... a, int... b){}//Compile time error  
  
void method(int... a, String b){}//Compile time error  
      
Приклад varargs з останнім аргументом в методі:

Приклад 4. 

 1.  class VarargsExample3{  
 2.    
 3.  static void display(int num, String... values){  
 4.   System.out.println("number is "+num);  
 5.   for(String s:values){  
 6.    System.out.println(s);  
 7.   }  
 8.  }  
 9.   
 10.  public static void main(String args[]){  
 11.   
 12.  display(500,"hello");//one argument   
 13.  display(1000,"my","name","is","varargs");//four arguments  
 14.  }   
 15. }  

Output:number is 500
    hello
    number is 1000
    my
    name
    is 
    varargs
.