Назад Зміст Вперед

Лабораторна робота: «В масиві з елементами, що не повторюються, поміняти місцями максимум та мінімум»

Тема.  Введення рядкового масиву з командного рядка аргументом методу main().

«В масиві з елементами, що не повторюються, поміняти місцями максимум та мінімум»
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
Дано: масив дійсних чисел.
Знайти: Максимальний(max) та мінімальний(min) елементи масиву, поміняти їх місцями та вивести новий масив на консоль.
Вхідні: масив із десяти додатних та від'ємних дійсних чисел, що не повторюються
Вихіднімасив 

Код програми

public static void main(String[] args) {
int a[] = new int[]{1, 4, -1, 2, 5, 10, 7, 8, 9, -10 };
int max=0;
int min =0;
int imax = 0;
int imin = 0;
for(int i=0; i<a.length; i++)
   System.out.print(a[i]+" ");
   System.out.println();
for(int i=0; i<a.length; i++){
if(a[i]>max){
max=a[i];
imax=i;
}
if(a[i]<min){
min=a[i];
imin = i;
}
        }
a[imin] =max; a[imax] = min;
for(int i=0; i<a.length; i++)
System.out.print(a[i]+" ");
System.out.println();
  System.out.println(max);
System.out.println(min);
}

Результат

Вхідний масив: 1 4 -1 2 5 10 7 8 9 -10 
Вихідний масив: 1 4 -1 2 5 -10 7 8 9 10 
max=10

min=-10
.