Назад Зміст Вперед

Лабораторна робота: «Дослідження методів із коваріантним повертанням»


//: interfaces/interfaceprocessor/Processor.java 
package interfaces.interfaceprocessor;

public interface Processor { 
 String name(); 
 Object process(Object input); 
} ///:~

//: interfaces/interfaceprocessor/Apply.java 
package interfaces.interfaceprocessor; 
import static net.mindview.util.Print.*;

public class Apply { 
 public static void process(Processor p, Object s) { 
  print("Using Processor " + p.name()); 
  print(p.process(s)); 
 } 
} ///:~

//: interfaces/interfaceprocessor/StringProcessor.java 
package interfaces.interfaceprocessor; 
import java.util.*;

public abstract class StringProcessor implements Processor{ 
 public String name() { 
  return getClass().getSimpleName(); 
 } 
 public abstract String process(Object input); 
 public static String s = 
  "If she weighs the same as a duck, she’s made of wood"; 
 public static void main(String[] args) { 
  Apply.process(new Upcase(), s); 
  Apply.process(new Downcase(), s); 
  Apply.process(new Splitter(), s); 
 } 
}

class Upcase extends StringProcessor { 
 public String process(Object input) { **// Covariant return** 
  return ((String)input).toUpperCase(); 
 } 
}

class Downcase extends StringProcessor { 
 public String process(Object input) { 
  return ((String)input).toLowerCase(); 
 } 
}

class Splitter extends StringProcessor { 
 public String process(Object input) { 
  return Arrays.toString(((String)input).split(" ")); 
 } 
}
Тут імплементовано метод Object process (Object input) інтерфейсу Processor методом String process (Object input).
Де насправді знаходиться метод - в абстрактному класі StringProcessor або в його реалізації Upcase - в принципі не так важливо, і є скоріше теоретичним питанням. Головне тут те, що тип значення є підтипом необхідного інтерфейсом типу (Covariant return).
.