Назад Зміст Вперед

Лабораторна робота: «Виведення чисел Фібоначчі»

Тема. Оператор циклу FOR. 
«Виведення чисел Фібоначчі»

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
Скласти програму обчислення суми перших n (n<=50) чисел Фібоначчі. (Числа Фібоначчі: a1=1, a2=1, an=an-1+an-2).

1. Розпочніть роботу з Eclipce.
2. Створіть файл з назвою fibonacciNumbers.
3. Опишіть змінні.
4. За допомогою команди циклу обчисліть та виведіть на екран суму перших n (n<=50) чисел Фібоначчі
5. Збережіть програму у файлі та перевірте її виконання.
6. Завершіть роботу з Eclipce.

ПОЯСНЕННЯ
Числами Фібоначчі називаються числа послідовності, у якій кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх. Вивести N-те число Фібоначчі (N<=50). Перші два числа послідовності дорівнюють одиниці.
У вхідному потоці міститься одне число N, у вихідний потік вивести єдине число, N-те число Фібоначчі.

Вхідні дані
5
Вихідні дані.
5

ПРИКЛАДИ ПРОГРАМ
Виведення послідовності Фібоначчі:
public class Test {
 public static void main(String [] args){
   int a = 1; //перше число
   int b = 1; //друге число
   int n = 5; //n-те число Фібоначчі
   for(int i = 0; i < n; i++){
     sum_fib = a + b;
     a = b;
     b = num_fib;
     System.out.print(num_fib + " "); 
   }
 }
}
Виведення суми 5-ти чисел послідовності Фібоначчі:
package fibonacciNumbers;
public class FibonacciNumbers {
 public static void main(String [] args){
   long a = 1;   //перше число
   long b = 1;   //друге число
   int n = 5;   //n-те число Фібоначчі
   long num_fib=0; //сума перших n чисел Фібоначчі
   long sum=0;
   System.out.print(a + " " + b + " ");
   for(int i = 3; i<=n; i++){
    num_fib = a + b;  System.out.print(num_fib+" "); 
    a = b;       
     b = num_fib;    
     sum=sum+num_fib;
   }
   System.out.println();
   System.out.println("sum_fib = "+(sum+1+1));
  }
 }
.