Назад Зміст Вперед

Лабораторна робота: «Циклічне виведення числових послідовностей в прямому, зворотньому порядках»


Тема. Оператор циклу FOR. 

«Циклічне виведення числових послідовностей в прямому, 

зворотньому порядках»

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
Скласти програму виведення на екран цілих чисел від 1 до n
(n - номер у списку + 10, наприклад якщо ви у списку під номером 5, то n=5+10=15, тобто n=15).


1. Розпочніть роботу з Eclipce.
2. Створіть файл з назвою cyclicOutput.
3. Опишіть змінні.
4. Присвойте змінній n деяке натуральне значення.
5. За допомогою команди циклу виведіть на екран перші n натуральних чисел (N<=100).
6. Збережіть програму у файлі та перевірте її виконання.
7. Виведіть їх у зворотному порядку.
8. Збережіть програму у файлі та перевірте її виконання.
9. Зробіть у попередній програмі такі зміни, щоб для чисел від 1 до n обчислити квадрат числа.
10. Збережіть програму у файлі та перевірте її виконання.
11. Перетворіть попередню програму так, щоб вона працювала тільки для парних чисел.
12. Збережіть програму у файлі та перевірте її виконання.
13. Збережіть і закрийте програму.
14. Завершіть роботу з Eclipce.

ПРИКЛАДИ ПРОГРАМ
Вивід на екран чисел від 1 до 10:
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
  System.out.print(i + " ");
}
 Вивід на екран чисел від 10 до -10:
for (int i = 10; i > -11; i--) {
  System.out.print(i + " ");
}

.