Назад Зміст Вперед

2.9. Пріоритети виконання арифметичних та логічних операцій

Більшість операторів можна поділити на 4 групи: арифметичні, розрядні(бітові), відношення, логічні(булеві). Інколи окремо виділяють ще оператори присвоєння, представники якої є у всіх інших групах. Також java визначає деякі додаткові оператори, які застосовуються в певних специфічних ситуаціях, наприклад instanceof. Існує тернарний оператор, що працює з трьома операндами (?:).
Пріоритети виконання арифметичних та логічних операцій
від найвищого (зверху) до найнижчого (знизу)
( ) [ ] .
++ – – ~ !
* / %
+ –
>> >>> <<
> >= < <=
== !=
&
^
|
&&
||
?:
= op=

Арифметичні оператори

ОператорОпераціяОператорОперація
+Додавання+=Додаваня з присвоєнням
-віднімання (а також унарний мінус)-=Віднімання з присвоєнням
*Множення* =Множення з присвоєнням
/Ділення/=Ділення з присвоєнням
 %Залишок ділення по модулю%=Залишок ділення по модулю з присвоєнням
++Інкремент (збільшення на 1)--Декремент (зменшення на 1)

Порозрядні оператори

Java визначає ряд порозрядних (побітових) операторів, що можуть застосовуватися до цілочисельних типів, long, int, short, char та byte. Ці оператори виконують дії над окремими розрядами(бітами) їхніх операндів.
ОператорОписОператорОпис
~Порозрядне одномісне НІ (NOT)&Порозрядне І (AND)
|Порозрядне АБО (OR)^Порозрядне виняткове АБО (ХOR)
>>Зсув вправо>>>Зсув вправо із заповненням нулями
<<Зсув вліво&=Порозрядне І (AND) з присвоєнням
|=Порозрядне АБО (OR) з присвоєнням^=Порозрядне виняткове АБО (XOR) з присвоєнням
>>=Зсув вправо з присвоєнням>>>=Зсув вправо з заповненням нулями і присвоєнням

Порозрядні логічні оператори. Порозрядні логічні оператори це &, |, ^ та ~.  

Оператори відношення

Оператори відношення (також називають операторами порівняння) визначають відношення одного операнду до іншого. Зокрема, вони визначають рівність та впорядкування операндів. 
ОператорОпис
==Рівно
 !=Не рівно
>Більше
<Менше
>=Більше рівне
<=Менше рівне

Булеві логічні оператори

Булеві логічні оператори застосовуються для операндів типу boolean, результатом є булева величина
ОператорОпис
&Логічне І (AND)
|Логічне АБО (OR)
^Логічне виняткове АБО (XOR)
||Коротке АБО
&&Коротке І
!Логічне одиничне НІ (NOT)
&=І з присвоєнням
|=АБО з присвоєнням
^=Виняткове АБО з присвоєнням
==Рівність
!=Не рівність
?:Тернарний if-then-else (якщо-тоді-інакше)
.