Назад Зміст Вперед

Лабораторна робота: «Визначення максимального та мінімального елементів масиву»

Тема.  Одновимірні масиви. Поле length.
«Визначення максимального та мінімального елементів масиву»


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
Дано: масив дійсних чисел.
Знайти: Максимальний(max) та мінімальний(min) елементи масиву.

ЗМІННІ:
Вхідні:
масив із десяти додатних та від'ємних дійсних чисел.

Вихідні:
max - максимальний елемент масиву;
min - мінімальний елемент масиву.

Код програми

public class maxMin {
public static void main(String[] args) {
int a[] = new int[]{1, 4, -1, 2, 5, 10, 7, 8, 9, -10 };
int max=0;
int min =0;
for(int i=0; i<a.length; i++)
System.out.print(a[i]+" ");
System.out.println();
for(int i=0; i<a.length; i++)
if(a[i]>max){
max=a[i];
}
else{
if(a[i]<min){
min=a[i];
}
}
System.out.println(max);
System.out.println(min);
}
}

.