Назад Зміст Вперед

6.3. Пакети. Import. Static import

Пакет - це деяка іменована сукупність класів. Пакети групують класи та визначають простори імен для класів, які до них входять.
Типове використання пакетів - забезпечення унікальності імен, а також захист класів від небажаного стороннього доступу.

Кожний клас має просте ім’я, яке дається в його визначенні, а також повне ім’я, яке включає ім’я пакету, до якого він входить.

Частини імені розділяються крапками.
Напр., запис pak.Кl означає клас Кl з пакету pak.

Деякі важливі для нас пакети

java.lang - стандартний пакет; основні класи мови;
java.io - класи введення-виведення;
java.net - класи для роботи в мережі;
java.util - важливі допоміжні класи загального призначення;
java.math - класи для обробки цілих і дійсних чисел довільної точності;
java.awt; java.awt.event; javax.swing - класи для організації графічного інтерфейсу; 
та ін.

Імпорт пакетів

Директива import.
Пакети можна не імпортувати, але тоді потрібно вказувати повне ім’я класів.
import pak.* - імпорт всіх класів з пакету pak.
Пакет java.lang - базовий, у відповідній директиві немає потреби, і до класів з цього пакету можна звертатися за їх простими іменами.

Статичний імпорт - приклад

import static java.lang.Math.*;
import static java.lang.System.*;
   public class staticimport {
   public static void main (String[] args) {
   out.printf("%3f ",sqrt(PI));
   }
   }


Вкладені пакети

З точки зору компілятора між пакетами і підпакетами немає зв’язку.
Якщо вказати import java.awt.*, то пакет java.awt.event не імпортується.

Включення класу до пакету

Здійснюється за допомогою інструкції package ім’я_пакету, яка знаходиться на початку файлу.
Якщо не вказано - т.зв. пакет за замовчуванням, який не має імені.
.