Назад Зміст Вперед

Лабораторна робота: «Пошук елемента в масиві та визначення кількості повторів елемента»

Тема.  Одновимірні масиви. Поле length.
«Пошук елемента в масиві та визначення кількості повторів елемента»ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
Дано: масив дійсних чисел.
Знайти: елемент, який повторюється, порахувати кількість повторів.

ЗМІННІ:
Вхідні:
масив із десяти додатних та від'ємних дійсних чисел.

Вихідні:
- елемент, що повторюється,
- кількість повторів цього елемента.
.