Назад Зміст Вперед

Лабораторна робота: «Сортування масивів та ArrayList за допомогою інтерфейсів Comparable та Comparator»

Завдання 1.
1. У середовищі Eclipse cтворити class Example. 

2. Створити список об'єктів (ArrayList<String>)
Заповнити масив елементами:
"Shaggy"
"Lacy"
"Roger"
"Tommy"
"Tammy"

3. Відсортувати (Collections.sort();). 

4. Програма має вивести наступне:
Несортований масив:  Shaggy  Lacy  Roger  Tommy  Tammy  
Відсортований масив: Lacy  Roger  Shaggy  Tammy  Tommy  


Завдання 2.
5. Створити список об'єктів (ArrayList<Integer>)
Заповнити масив елементами:
4
1
3
2
5

3. Відсортувати за зростанням (Collections.sort();). 

4. Відсортувати за спаданням (Collections.reverse(listInt);).

5. Програма має вивести наступне:
Вхідний масив:  4  1  3  2  5  
Відсортований масив за зростанням:  1  2  3  4  5  
Відсортований масив за спаданням:   5  4  3  2  1  

.