Назад Зміст Вперед

Урок 3.2. Синтаксис оператора for

Конструкція for має наступний вигляд:

for (ініціалізація; умова; ітерація) {
    //тіло циклу
}

Ініціалізація - перший параметр, який містить змінну і її початкове значення. За допомогою цієї змінної підраховуватиметься кількість повторень циклу. У попередньому прикладі це змінна int i = 1
Умова - другий параметр, містить деякий логічне вираження - умова при якому буде виконуватися цикл. У нашому прикладі це умова i <= 10
Ітерація - третій параметр, вираз, що змінює змінну (задану в ініціалізації) після кожного кроку циклу. Зміна відбувається тільки у разі виконання умови. У нашому прикладі ітерація i ++ - збільшення змінної на одиницю. Також для ітерації часто використовується i- - зменшення змінної на одиницю. 
ПрикладВиведення на екран чисел від 10 до -10:

for (int i = 10; i > -11; i--) {
  System.out.print(i + " ");
}


Цикл «for each»

Починаючи з java SE 5.0 в мові з’явився новий цикл, призначення якого є перебір елементів масиву або подібних до масиву типів даних (колекції).
Загальний вигляд циклу наступний:
for (type var : arr) {
    //тіло циклу
}
Наприклад, вивести елементи масиву, можна таким чином:
for (int element : a)
    System.out.println(element);
Використання даного циклу, дозволяє уникнути проблем пов’язаних з помилками при заданні умови в класичному циклі for. В інших мовах програмування цикл такого виду так і називається foreach, проте, щоб уникнути необхідності значних змін в пакетах, в java пішли простішим шляхом і перевантажили цикл for.

Література для домашньої роботи:
Шилдт]: ст.138...147 
Java для начинающих. УРОК J-9. JAVA ОПЕРАТОРЫ ЦИКЛА (FOR, WHILE, DO-WHILE),ОПЕРАТОР BREAK
.