Назад Зміст Вперед

Урок 3.1. Цикли.Оператор for

Цикли в Java

Цикл - це багаторазово повторюваний фрагмент програми.

У java існує два типи циклів: типу «поки» і типу «n-разів».

Цикли – це послідовність інструкцій, які можуть повторно виконуватись певну кількість раз в залежності від заданої в програмі умови. Розрізняють цикли з передумовою, з післяумовою та з лічильником.

Перший тип «поки» призначений для повторення якоїсь дії до тих пір, поки виконується деяка умова. Приклад: збільшувати число на 5 доти, поки воно не стане тризначним.

Другий тип «n-раз» призначений для повторення якихось дій заздалегідь відоме кількість разів. Приклад: помножити число саме на себе 4 рази.

Отже, при використанні конструкції for заздалегідь відомо, скільки разів необхідно здійснити повторення. При використанні конструкцій while або do-while повторення будуть відбуватися до тих пір, поки виконується деяка умова (логічний вираз).

Цикл for в Java

Розглянемо приклад: вивід на екран числа від 1 до 10.

for (int i = 1; i <= 10; i++) {  System.out.print(i + " ");}

Конструкція for має наступний вигляд:

for (ініціалізація; умова; ітерація) {
    //тіло циклу
}

Ініціалізація - перший параметр, який містить змінну і її початкове значення. За допомогою цієї змінної підраховуватиметься кількість повторень циклу. У попередньому прикладі це змінна int i = 1
Умова - другий параметр, містить деякий логічне вираження - умова при якому буде виконуватися цикл. У нашому прикладі це умова i <= 10
Ітерація - третій параметр, вираз, що змінює змінну (задану в ініціалізації) після кожного кроку циклу. Зміна відбувається тільки у разі виконання умови. У нашому прикладі ітерація i ++ - збільшення змінної на одиницю. Також для ітерації часто використовується i- - зменшення змінної на одиницю. 
Приклад: Виведення на екран чисел від 10 до -10:

for (int i = 10; i > -11; i--) {
  System.out.print(i + " ");
}

.