Назад Зміст Вперед

Лабораторна робота 2. «Визначення кількості всіх розділових знаків у тексті»

Зчитати з клавіатури символьний рядок та виконати його обробку. Умови завдання представлено в таблиці. Вхідний масив та результат роботи програми вивести на екран.

Варіант
Завдання
1.
Розробити схему алгоритму і програму, що підрахує кількість слів, які мають непарну довжину.
2.
Розробити схему алгоритму і програму, що виводить на екран частини виразу, які взяті в лапки.
3.
Розробити схему алгоритму і програму, яка видаляє з рядка текст, розміщений у круглих дужках.
4.
Розробити схему алгоритму і програму, що підрахує кількість розділових знаків у тексті.
5.
Розробити схему алгоритму і програму, що підрахує кількість великих букв у тексті.
6.
Розробити схему алгоритму і програму, що підрахує кількість чисел у тексті.
7.
Розробити схему алгоритму і програму, яка продублює кожний символ тексту.
8.
Розробити схему алгоритму і програму, що перевіряє, чи співпадає кількість відкритих і закритих дужок (перевірити для круглих і квадратних дужок).
9.
Розробити схему алгоритму і програму, яка дописує до літери алітеру М.
10.
Розробити схему алгоритму і програму, яка виводить перші літери всіх слів.
11.
Розробити схему алгоритму і програму» що підрахує кількість слів в тексті.
12.
Розробити схему алгоритму і програму, що замінює сполучення символів словом "ПРАКТИКА".
13.
Розробити схему алгоритму і програму, яка буде відсортовувати слова за зростанням їхньої довжини.
14.
В арифметичному виразі використовуються круглі дужки. Розробити схему алгоритму і програму, що виводить на екран частини виразу, які взяті в дужки.
15.
Розробити схему алгоритму і програму, що підрахує кількість цифр в тексті.
16.
Розробити схему алгоритму і програму, яка видаляє з тексту всі слова, які містять хоча б одну цифру.
17.
Розробити схему алгоритму і програму, що із введеного списку прізвищ виведе прізвища , які починаються на літери 'А' і 'Б'.
18.
Розробити схему алгоритму і програму, що підрахує кількість слів в тексті, які починаються і закінчуються на одну й ту ж букву.
19.
Вилучити з рядка всі слова, що містять букву, яка най­менше зустрічається в рядку.
20.
Розробити схему алгоритму і програму, що видаляє всі числа з тексту.
21.
Впорядкувати у кожному слові всі букви за алфавітом.
22.
Розробити схему алгоритму і програму, що виводить на екран кількість використаних символів.
23.
Поміняти послідовність слів в рядку на обернений: останнє слово на перше місце, перше - на останнє і т.ін.
24.
Розробити схему алгоритму і програму, що виводить на екран найдовше слово.
25.
Розробити схему алгоритму і програму, що міняє місцями першу та останню букви кожного слова.
26.
Розробити схему алгоритму і програму, що видаляє всі слова з тексту які мають подвоєні букви.
27.
Перевірити чи є в рядку слово, яке містить лише зазна­чені букви.
28.
Вивести всі слова одного рядка, які зустрічаються в ін­шому рядку і вказати скільки раз.
29.
В першій половині рядка замінити всі коми на крапки, а в другій половині навпаки - всі крапки на коми.
30.
Відшукати всі слова в рядку, які є дзеркальними (одна­ково читаються як прямому так і зворотному напрямку).
.