Назад Зміст Вперед

1.8. Компоновка в JavaFX

Компоновка в JavaFX

У JavaFX надається ряд панелей компоновки для управління процесом розміщення елементів в сцені. Наприклад, клас FlowPane надає потокову компоновку, а клас GridPane - сіткову компоновку у вигляді рядів і стовпців таблиці. Є й інші різновиди компонування, в тому числі компоновка типу BorderPane, аналогічна граничному компонуванні типу BorderLayout з бібліотеки АWТ. Панелі компонування входять до складу пакета javafx.scene.layout.


Клас програми та методи його життєвого циклу


JаvаFХ-додаток має бути підкласом, похідним від класу Application, що входить до складу пакету javafx.application. отже, клас додатки повинен розширювати клас Application. У класі Application визначаються три методи життєвого циклу, які можуть бути перевизначені в класі програми. Ці методи називаються init (), start (), stop () і приведені нижче в тому порядку, в якому вони викликаються.

void init ( )
abstract void start ( Stage головні_підмостки)
void stop ( )

Метод init( ) викликається в той момент, коли додаток починає виконуватися. Він служить для виконання різних ініціалізацій, з його допомогою можна створити підмостки або побудувати сцену. Якщо ж ініціалізація не потрібно, то і перевизначати метод init( ) не потрібно, поскільки за замовчуванням надається його порожній варіант.

Метод start( ) викликається після методу init (). Саме з нього і починається додаток, оскільки він дозволяє побудувати і встановити сцену. Як бачите, в якості параметра головні_підмостки цього методу передається посилання на об'єкт типу Stage. Це головні підмостки, що надаються виконуючою системою. (Є можливість створити і інші підмостки, але для простих додатків цього не потрібно.) 

Слід зауважити, що метод start () є абстрактним, а отже, він повинен бути перевизначений в додатку. Коли додаток завершується, викликається метод stop( ). Саме в ньому повинні бути проведені всі роботи з очистки або закриття. Якщо ж такі операції зайві, то за замовчуванням надається порожній варіант данного методу.

Скелет Jаvа FХ-програми

Все JаvаFХ-додатки створюються за одним і тим же зразком - типовому скелету, який демонструє порядок його запуску і виклику методів його життєвого циклу. Коли викликається кожен метод життєвого циклу, на консоль виводиться повідомлення про це повідомлення. Весь скелет JаvаFХ-додатку див. у Шилдт Г. - Java 8. Полное руководство - 2015 - ст.1215.

.