Назад Зміст Вперед

Урок 1.5. Розрядна сітка комп’ютера та діапазони представлення чисел. Представлення цілих від’ємних чисел в двійковій системі. Типи даних byte, short, long

План уроку

1.Байтова розрядна сітка комп’ютера.
2.Діапазони представлення одно- та двобайтових цілих (беззнакових) чисел.
3.Прямі та доповнювальні (додаткові) коди для представлення знакових чисел.
4.Діапазони представлення однобайтових цілих знакових чисел.
5.Типи даних byte, short, long (class Formats_1). 

Програми:

public class Formats_1 {
            public static void main(String args[]) {
//типи даних byte, short, long
                        byte x = 100;
                        // byte a = 200;                  // не компілюється – перевищення діапазону
short y = 20000;
// short b = 100000;        // не компілюється – перевищення діапазону
// int c = 3000000000;   // не компілюється – перевищення діапазону
long z = 3000000000;
System.out.println(x);     
System.out.println(y);     
System.out.println(z);     
            }
}

Література для класної роботи:
[Шилдт]: с.77 (п.5).

Література для домашньої роботи:
[Шилдт]: с. 76…78,
[metod книга], ст.52...56.
Більше Типи даних


.