Назад Зміст Вперед

Лабораторна робота: «Утворення третього масиву як конкатенації двох масивів різної довжини»

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Конкатенація

Конкатенація - це поєднання двох рядків, що здійснюється за допомогою оператора "+". Таким чином наступні рядки здійснюють одне й те саме:
String str="Це рядок"; 
String str="Це"+" рядок";
При використанні конкатенації рядків з іншими типами даних відбувається автоматичне приведення до типу String.
System.out.println(2+"+"+2+"="+"4 (чотири)");
String str3="цифра "+5; //String + int дає String "цифра 5"
Також з'єднання двох рядків можна здійснити за допомогою методу concat():
String strEnd="рулить";
String str="Java ".concat(strEnd); //в результаті str="Java рулить"

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
Дано: два масиви дійсних чисел, різної довжини.
Знайти: утворити третій масив, як конкатенацію двох масивів
Вхідні: два масиви різної довжини
Вихіднімасив 

public static void main(String[] args) {
int[] a = {1,2,3};
int[] b = {4,5,6,7,8,9,10};
int[] ab = new int[a.length+b.length];
for (int i=0;i<ab.length;i++){
if(i<a.length){
ab[i]=a[i];
}else{
ab[i]=b[i-a.length];
}
}
for (int temp:ab){
System.out.print(temp+" ");
}
}
.